BSO Ballie's - Bij ons ben je bijna thuis

Wij zoeken ouders! 

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke onderwerpen. Wil je met ons meepraten en het Ballie's team met raad bijstaan, meldt je dan aan voor de vrijwillige functie van:

OUDERCOMMISSIELID m/v 
De oudercommissie van Ballie's dient als klankbord voor de directie en heeft het recht de opvang te beïnvloeden op belangrijke onderwerpen. We luisteren naar nieuwe plannen, geven feedback, adviseren bij onderwerpen die ouders en kinderen aangaan. Of het nou gaat om de prijzen, de inrichting van de buitenruimte, het bespreken van de beoordeling door de GGD, de afhandeling van een klacht of om het jaarlijkse feest!

 De oudercommissie:

-      Vergadert naar behoefte van de ouders met locatiemanager. 
        Als indicatie: Voorheen was dit eens per kwartaal. 
-
     Adviseert gevraagd en ongevraagd het team van Ballie’s                   Kinderopvang. 

-      Bevordert de betrokkenheid van ouders bij onze BSO,                     bijvoorbeeld door informatieavonden mee te helpen                         organiseren.

-        Fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en                 informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure. 

 Wij zoeken ouders die:

-      Mee willen praten en beslissen.
-      De kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden.
-       Willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie.
-       Hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor BSO            Ballie's.

Meer weten? 
Neem gerust contact op.
E-mail: bsoteam@ballies.nl
Tel: 06 48 19 63 17