BSO Ballie's - Bij ons ben je bijna thuis

Onze privacy verklaring

Ballie’s Kinderopvang en Gezinsondersteuning respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u over de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens. De informatie die wij over u verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en verwerkt. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Bedrijfsgegevens
Ballie’s Kinderopvang en Gezingsondersteuning

KVK–nummer: 30242677
Productieweg 7a
3481 MH Harmelen
0348 448145
administratie@ballies.nl

Wet AVG
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de AVG draait alles om het beter beschermen van de privacy van personen. In deze privacyverklaring vindt u onze privacyprincipes. Wij leggen uit waarom wij bepaalde informatie verzamelen, wat wij met uw gegevens doen, hoe wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.


Waarom vragen wij om persoonlijke gegevens.

Voor het opstellen van een Overeenkomst Kinderopvang, om             opvang van uw kind mogelijk  te maken.
Te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de          hieronder benoemde wettelijke doeleinden.
Te beschikken over de gegevens voor de uitvoering van de                Overeenkomst Kinderopvang.
Een zo doelmatig mogelijke opzet en continuering van de opvang       mogelijk te maken.
Zo goed mogelijk te kunnen communiceren met betrokkenen.
Uitwisseling van informatie binnen de organisatie in belang van de   opvang en zorg van uw kind.
De overdracht aan de basisschool zo goed mogelijk te laten             verlopen.

De gegevens worden verwerkt op de volgende wettelijke gronden:

Het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst
Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen


Het gebruik van uw persoonsgegevens
We gebruiken uw persoonsgegevens om u diensten te leveren waar u ons om vraagt. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

Uw aanvraag af te handelen.
Een contract voor opvang van uw kind met u af te sluiten.
U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet kinderopvang ons      oplegt.
U op de hoogte te houden van de opvang en zorg van uw kind. Wij     houden hiervoor Ballie’s Kindplan aan. 

Het bewaren van uw persoonsgegevens
Die persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waar we het in deze privacyverklaring over hebben en voor het nastreven van wetten en regelgeving.
Al onze medewerkers zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht tijdens en na hun dienstverband. Wij hanteren een Privacy reglement met daarmee onlosmakelijk verbonden een Register verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens.  

Bescherming van uw privacy 
Onze systemen, programma’s en website zijn adequaat beveiligd. Eventuele beveiligingsincidenten worden volgens een vaste procedure afgehandeld. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij wij uw schriftelijke toestemming hebben of aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons over te laten dragen aan uzelf of, in opdracht van u, over te dragen aan een andere partij. U kunt ons vragen uw persoonlijke gegevens te wijzigen, over te dragen of te wissen. Wij wijzigen of wissen uw gegevens tenzij we ze moeten bewaren voor wettelijke doeleinden.


Als u een klacht heeft
Wij informeren u graag duidelijk en compleet over uw privacy. Heeft u vragen over onze privacy verklaring of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens? Stel uw vraag dan aan ons via het e-mailadres: administratie@ballies.nl. Als u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u terecht bij de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.Harmelen, september 2018